نسيم پارسي

به قلم :   mahdi        پنج شنبه 16 آذر 1394    14:29


پارسیان سازنده ی اولین پای مصنوعی جهان!

به قلم :   mahdi        چهار شنبه 26 تير 1392    11:58

پارسیان سازنده ی اولین پای مصنوعی جهان!

این عکس، اولین پای مصنوعی که با دستور مستقیم کوروش بزرگ و برای تنها فرزند یک کشاورز ساخته شده است و در موزه ی علوم لندن نگه داری می شود را نشان می دهد.

این داستان در کتاب دو قرن سکوت دکتر زرین کوب نوشته شده است :
در جریان فتح بابل توسط سپاهیان ایران و در یک اتفاق ناخواسته، پای کودکی قطع می شود و پدر را در اندوهی عظیم فرو می برد. مرد کشاورز این نامهربانی را بر نمی تابد، او که از بزرگواری های کوروش بزرگ بسیار شنیده بود نزد او رفته و داستان را برای او بازگو می کند.
شاهنشاه پهناورترین سرزمین وقت جهان که از شنیدن موضوع بسیار متاثر شده است شخصا به عیادت و دلجویی از نوجوان می رود. پس از گذشت چند روز او همچنان نمی توانست کودک بیگناه را از یاد ببرد کمک های مالی هم پادشاه نیک سیرت را راضی نمی کرد او نمیتوانست خانه نشین شدن کودک را تحمل کند پس به پزشکان حاذق سرزمین پارس دستور ساخت پای مصنوعی را داد تا بار دیگر لبخند را بر لب کودک بازگرداند....
به احترام پدر مهربان ایران زمین کلاه از سر برمیداریم و سر تعظیم فرود می آوریم


به قلم :   mahdi        چهار شنبه 14 فروردين 1392    7:16


به قلم :   mahdi        پنج شنبه 6 فروردين 1392    9:0


هویت من (یاس)

به قلم :   mahdi        سه شنبه 21 آذر 1391    18:9

برای دانلود اینجا را کلیک کنید


سخنان کوروش کبیر

به قلم :   mahdi        جمعه 13 مرداد 1391    15:58

جملاتي زبیا از کورش کبیر

1)  دستانی که کمک می کنند پاکتر از دست هایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

2)  خدوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در آرزوها-یا به قدرت بیکرانت دستانم را تواناگردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی.

3)  بهترين ضربتي كه به دشمنانتان وارد خواهيد ساخت،اين است كه با دوستان خود به مدارا و رافت رفتار كنيد.

4)  آنچه جذاب است سهولت نیست،دشواری هم نیست،بلکه دشواری رسیدن به سهولت است.

5)  وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید،افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند،نه رفتار و عملکرد شما.

6)  سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است،نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد.

7)  اگر همان کاری را انجام دهید که انجام می دادید همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید.

8)  افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام میدهند.

9) 

بیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از انکه تصمیم بگیری با چند نفر

10)       کار بزرگ وجود ندارد به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم.

11)                   کارتان را اغاز کنید توانایی انجامش به دنبال می آید.

12)                   انسان همان می شود که اغلب به آن فکر میکند.

13)                   همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقی مانده شاید باز گشاینده قفل در باشد.

14)                   تنها راهی که به شکست می انجامد تلاش نکردن است.

15)                   دشوارترین قدم همان قدم اول است.

16)                   عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرد.

17)                   وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد به خاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

18)                   آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

19)                   من یاور یقین و عدالتم من زندگی خواهم ساخت من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سر بلند ساحت زمین خواهم کرد زیرا شادمانی او شادمانی من است

20)                   اگر در حفظ آنچه با مشقت بسيار به دست آورده ايم قصور ورزيم،ثمرات پيروزي ما زود به دست ديگران خواهد افتاد.

21)                   خودت را بشناس؛آنگاه سعادت در آغوشت خواهد بود.

22)                   هر كسي خود را دارا نشان بدهد و به نسبت ثروت خود از مردم دستگيري نكند آدم خسيس و فرومايه اي است

23)                   اگر دست هاي ما بلرزد و يا قلب ها ناتوان شود،جز فاجعه نصيب ما نخواهد شد.

24)                   بايد از حرص و آز،تاراج و غارت بر حذر باشيم.زيرا آن كسي كه دست به غارت دراز كند انسان نيست،فقط حامل بار گراني است و همه او را به ديده برده خواهند نگريست.

25)                   هيچگاه نبايد زيور شجاعت را از خود دور داشت.

26)                   اگر قدر و شايستگي مايه افتخار و موجب مزيت نباشد،روح رقابت در راه حسن خدمت از بين خواهد رفت.

27)                   در دنيا ننگي بزرگتر از نفاق و دشمني بين برادران نيست.

28)                   حرمت برادران و بزرگتران را نگه دار؛چه در راه رفتن و چه در هنگام سخن گفتن و نشستن.

29)                   حرمت قانون را بر خود واجب شماريد و خصايل و سنن قديمي را گرامي بداريد.

30)                   هميشه با هم يكدل و صميمي بمانيد تا اتحادتان مويد و پايدار بماند.

31)                   ياران نيك با جور و ستم به دست نمي آيند بلكه به ياري اعمال نيك و رفتار پسنديده مي توان آنها را به دست آورد

 

 

 


برچسب‌ها: سخنان کوروش کبیر, پندها و اندرزهای کوروش کبیر, جملاتی زیبا از کوروش کبیر,

منشور کوروش کبیر

به قلم :   mahdi        پنج شنبه 8 تير 1391    17:28


برچسب‌ها: منشور کوروش کبیر, استوانه کوروش کبیر, کتیبه ی حقوق بشر کوروش کبیر, متن فارسی منشور کوروش کبیر,

Kourosh Churter of Human Rights Cylinder

به قلم :   mahdi        پنج شنبه 8 تير 1391    17:10

I am Kourosh, King of the world, great king, mighty king, king of Babylon, king of the land of Sumer and Akkad, king of the four quarters son of Camboujiyah(Cambyases), great king, king of Anshan, descendant of Chaish-Pesh(Teispes), great king, king of Anshan progeny of an unending royal line, Whose rule Bel and Nabu cherish, whose kingship they desire for their hearts, pleasure. When I Well-disposed, entered Babylon, I set up a seat of domination in the royal palace amidst jubilation and rejoicing. Marduk the great god, caused the big-hearted inhabitations of Babylon to….me, I sought daily to worship him. At my deeds Marduk, the great lord, rejoiced and to me, Kourosh, the king who worshipped him, and to kaboujiyah, my son, the offspring of (my) loins, and to all my troops he graciously gave his blessing, and in good sprit before him we glorified exceedingly his high divinity. All the kings who sat in throne rooms, throughout the four quarters, from the Upper to the Lower Sea, those who dwelt in…. all the kings of the West Country, Who dwelt in tents, brough me their heavy their heavy tribute and kissed my feet in Babylon. From…to the cities of Ashur, Susa, Agade and Eshnuna, the cities of Zamban, Meurnu, Der as far as the region of the land of Gutium, the holy cities beyond the tigris Whose sanctuaries had been in ruins over a long period the gods whose abode is in the midst of them, I returned to their places and housed them in lasting abodes. I gathered together all their inhabitations and restored(to them) their dwellings. The gads of Sumer and Akkad Whom Nabounids had, to the anger of the lord of the gods, brought into Babylon.I, at the bidding of Marduk, the great lord, made to dwell in peace in their habitations, delightful abodes May all the gods whom I have placed within their sanctuaries address a daily prayer in may favour before Bel and Nabu, that my days may be long and may they say to marduk my lord, "may kourosh the king, who reveres thee, and kaboujiyah his son… Now that I put the Crown of kingdom of Iran, Babylon, and the nations of the four directions on the head with the help of (Ahura) Mazda, I announce that: I will respect the traditions, customs and religions of the nations of my empire and never let any of my governors and subordinates look down on or insult them until I am alive. From now on, till (Ahura) Mazda grants me the kingdom favor, I will impose my monarchy on no nation. Each is free to accept it, and if any one of them rejects it, I never resolve on war to reign. Until I am the king of Iran, Babylon, and the nations of the four directions, I never let anyone oppress any others, and if it occurs, I Will take his or her right back and panalize the oppressor and until I am the monarch, I will never let anyone take possession of movable and landed properties of the others by force or without compensation Until am alive, I prevent unpaid, forced labor. To day, I announce that everyone is free to choose a religion. People are free to live in all regions and take up a jab provided that they never violate other's rights No one could be penalized for his or her relatives' faults. I prevent slavery and my governors and subordinates are obliged to prohibit exchanging men and women as slaves within their own ruling domains.

Such a traditions should be exterminated the world over I implore to (Ahura) Mazda to make me succeed in fulfilling my obligations to the nations of Iran (persia), Babylon, and the ones of the four directions.

 


برچسب‌ها: منشور کوروش کبیر, استوانه کوروش کبیر, کتیبه ی حقوق بشر کوروش کبیر, متن انگلیسی منشور کوروش کبیر,

به قلم :   mahdi        پنج شنبه 8 تير 1391    17:0


منشور كوروش كبير

منم كوروش،شاه جهان،شاه بزرگ،شاه دادگر،شاه بابل،شاه سومر و اكد،شاه چهار گوشه جهان.پسر كمبوجيه،شاه بزرگ،شاه انشان،نوه كوروش،شاه بزرگ...نبيره چيش پيش،شاه بزرگ،شاه انشان...از دودماني كه هميشه شاه بوده اند و فرمانروايي اش را ((بل)) و ((نبو)) گرامي مي دارند و[از طيب خاطر و] با دل خوش پادشاهي او را خواهنند.

 آنگاه كه بدون جنگ و پيكار وارد بابل شدم،همه مردم مقدم مرا با شادماني پذيرفتند.در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهرياري نشستم.مردوك خداي بزرگ دل هاي مردم بابل را به سوي من گردانيد...زيرا من او را ارجمند و گرامي داشتم.او بر من،كوروش كه ستايشگر او هستم و بر كمبوجيه پسرم،و همچنين بر كس و كار[و ايل و تبار] و همه سپاهيان من،بركت و مهرباني ارزاني داشت.ما همگي شادمانه و در صلح و آشتي مقام بلندش را ستوديم. به فرمان((مردوك))،همه شاهان بر اورنگ پادشاهي نشسته اند.همه پادشاهان از درياي بالا تا درياي پايين[مديترانه تا خليج فارس]،همه مردم سرزمين هاي دوردست،از چهارگوشه جهان،همه پادشاهان((آموري))و همه چادرنشين مرا خراج گزاردند و در بابل روي پاهايم افتادند.

از...تا آشور و شوش من شهر هاي ((آگاده))،اشنونا،زمبان،متورنو،دير،سرزمين گوتيان و همچنين شهرهاي آنسوي دجله را كه ويران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نيايشگاه هايي كه بسته شده بودند را بگشايند.همه خدايان اين نيايشگاه ها را به جاهاي خود باز گردانم. باشد كه دلها شاد گردد...

بشود،خداياني كه آنان را به جايگاه هاي نخستين شان بازگرداندم،...[قبل از ((بل))و((نبو))]هر روز در پيشگاه خداي بزرگ برايم خواستار زندگي بلند باشند.چه بسا سخنان پربركت و نيكخواهانه برايم بيابند.و به خداي من مردوك بگويند:"به كوروش شاه،پادشاهي كه ترا گرامي مي دارد و پسرش كمبوجيه،جايگاهي در سراي سپند ارزاني دار. اينك كه به ياري ((مزدا))تاج سلطنت ايران و بابل و كشورهاي چهارگوشه جهان را به سر گذشته ام اعلام مي كنم كه تا روزي كه زنده هستم و مزاد توفيق سلطنت را به من مي دهد دين و آئين و رسوم ملت هايي را كه من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زيردستان من دين و آئين و رسوم ملت هايي كه من پادشاه آنها هستم يا ملت هاي ديگر را مورد تحقير قرار بدهند يا به آنها توهين نمايند.من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهادم ام تا روزي كه زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد هرگز سلطنت خود را بر هيچ ملتي تحميل نخواهم كرد و هر ملتي آزاد است كه مرا به سلطنت خود قبول كند يا نكند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من براي سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم كرد.

من تا روزي كه پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غيرمنقول و منقول ديگري را به زور يا به طريق ديگر بدون پرداخت بهاي آن و جلب رضايت صاحب مال،تصرف نمايند و من تا روزي كه زنده هستم نخواهم گذاشت كه شخصي،ديگري را به بيگاري بگيرد و بدون پرداخت مزد،وي را به كار وادارد.

من امروز اعلام مي كنم كه هر كسي آزاد است كه هر ديني را كه ميل دارد بپرستد و در هر نقطه كه ميل دارد سكونت كند،مشروط بر اين كه در آنجا حق كسي را غصب ننمايد و هر شغلي را كه ميل دارد پيش بگيرد و مال خود را به هر نحو كه مايل است به مصرف برساند،مشروط بر اينكه لطمه اي به حقوق ديگران نزند.

هيچ كس را نبايد به مناسبت تقصيري كه يكي از خويشاوندانش كرده مجازات كرد. من برده داري را برانداختم،به بدبختي آنان پايان بخشيدم.

من تاروزي كه به ياري مزدا زنده هستم و سلطنت مي كنم نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را به عنوان غلام و كنيز بفروشند و حكام و زيردستان من مكلف هستند كه در حوزه حكومت و ماموريت خود مانع از خريد و فروش مردان و زنان به عنوان غلام و كنيز بشوند و رسم بردگي بايد به كلي از جهان بر افتد.

از مزدا خواهانم كه مرا در راه اجراي تعهداتي كه نسبت به ملت هاي ايران و بابل و ملل چهار جانب جهان بر عهده گرفته ام موفق گرداند.

 


برچسب‌ها: منشور کوروش کبیر, استوانه کوروش کبیر, کتیبه ی حقوق بشر کوروش کبیر, متن فارسی منشور کوروش کبیر,
صفحه قبل 1 صفحه بعد